WOSiR Szelment sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej nad jez. Szelment Wielki