Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji przyłączy wodnych oraz przyłączy elektrycznych

Zapytanie ofertowe na  wykonanie dwóch odrębnych dokumentacji: projektu przyłączy wodnych oraz przyłączy  elektrycznych do podłączenia armatek zaśnieżających stoki narciarskie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie Ofertowe

Treść Oferty – załącznik Nr 2 -pobierz

Oświadczenie -Załącznik Nr 3 – pobierz

Oświadczenie -Załącznik Nr 4 – pobierz

Mapa poglądowa

Zawiadomienie o wyborze oferty