Skip to main content
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę nart zjazdowych z wiązaniami oraz butów narciarskich zjazdowych do wypożyczalni sprzętu zimowego w Szelmencie

W związku z realizacją projektu pn.” „Modernizacja  WOSiR Szelment na rzecz rozwoju obszarów LSR Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego” dofinansowanego w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego  Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w ramach którego, jednym z działań jest zakup sprzętu narciarskiego do wypożyczalni nart w Szelmencie zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu.

Dokumenty do pobrania

Zapytanie Cenowe

Klauzula informacyjna RODO

Treść Oferty

Formularz-asortymentowo-cenowy-do-zapytania-cenowego

Załacznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4

Umowa-projekt

Skip to content