Zawiadomienie z dn. 15.12.2017 r. o wyborze biegłego rewidenta do badania bilansu za rok 2017 i 2018.

Zawiadomienie z dn. 15.12.2017 r. o wyborze biegłego rewidenta do
badania bilansu za rok 2017 i 2018.

Zawiadomienie o wyborze ofert