Zapytanie ofertowe Nr ZO/06/2018 dotyczące dostawy przystawek do quada: kosiarki bijakowej i pługa śnieznego dla WOSiR Szelment sp. z o.o.

Typ zamówienia: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Status postępowania: w toku
Termin składania ofert: 12.03.2018 r.
Szelment 02.03.2018 r.

Zakończone.

treść oferty

załącznik

zapytanie przystawki do quada

ogłoszenie przystawki do quada

Umowa-projekt