Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn. „Ochrona osób, obiektu i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, monitoringu elektronicznego z zainstalowanych kamer obiektów WOSiR Szelment Sp. z o. o”powaniu pn.:

Zapraszamy zainteresowanych do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Ochrona osób, obiektu i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, monitoringu elektronicznego z zainstalowanych kamer obiektów WOSiR Szelment Sp. z o. o”

Powiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie Ofertowe

Pobierz:

Treść Oferty

Oświadczenia – Załącznik Nr 2

Umowa – wzór -Załącznik Nr 3