Zaproszenie do składania ofert na usługi biegłego rewidenta