Zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju napędowego przeznaczonego do tankowania pojazdów i sprzętu w WOSiR Szelment sp. z o.o.