Skip to main content

W dniu 24 maja 2019 r. została podpisana między Województwem Podlaskim a WOSiR Szelment sp. z o.o. umowa na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Tytuł operacji: „Szelment 2.0 – uczmy się od najlepszych”.

Celem  głównym operacji jest  poznanie dobrych praktyk w tworzeniu sieci współpracy pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi działającymi w branży turystycznej na obszarach wiejskich w związku z przygotowywaniem projektów współpracy w kolejnych latach.

Wyjazd studyjny będzie doskonałym sposobem na  zdobycie praktycznych umiejętności                    i doświadczeń  w celu przygotowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju usług przyciągających większą ilość gości odwiedzających region Suwalszczyzny. Udział w operacji przedstawicieli samorządu, aktywnie pracujących na rzecz wspierania turystyki w regionie, pozwoli na podjęcie współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami wyjazdu w zakresie wymiany doświadczeń i tworzenia wspólnych  inicjatyw.

Uczestnicy wyjazdu będą mogli poznać doświadczenia włoskich partnerów związane z :

  • Stosowanych metodach promocji wspólnych ofert turystycznych
  • Zachowania organizacyjne każdego członka sieci
  • Przygotowaniem produktów sieciowych wiążących obiekty, atrakcje, produkty regionalne i lokalne.

Grupą docelową operacji będą:

  1. Przedstawiciele organizacji turystycznych, LGD,
  2. Przedstawiciele samorządu lokalnego,
  3. Przedstawiciele samorządu regionu,
  4. Przedstawiciele Beneficjenta
  5. Lokalni kwatero dawcy (Partnerzy KSOW)

 

Informacja o prowadzonym naborze uczestników wyjazdu studyjnego zostaną umieszczone na :

  • Stronie internetowej WOSiR Szelment sp. z o.o.
  • WOSiR Szelment prowadzonej na Facebook’u.

Zgłoszenie uczestników do udziału w wyjeździe odbywać się będzie na specjalnie przygotowanym formularzu zgłoszeniowym.

 

W ramach operacji zostaną zrealizowane:

– wizyty w gospodarstwach agroturystycznych,

– zapoznanie się z tradycyjnymi produktami regionu,

– spotkania z przedstawicielami konsorcjum narciarskiego,

– spotkania z organizacjami branżowymi turystycznymi

– udział w prelekcji: „Promocja i tworzenie lokalnych produktów  turystycznych oraz zacieśnianie

relacji wśród partnerów w sieci”.

Planowany termin wizyty:  do 3 października 2019 r.

Termin realizacji operacji: 01.03.2019 r. – 31.10.2019 r.

Skip to content