Spotkanie robocze dotyczące realizacji projektu „Transgraniczny program zdrowego stylu życia” 10-03-2018
Spotkanie robocze dotyczące realizacji projektu „Transgraniczny program zdrowego stylu życia”

9 marca 2018 roku w WOSiR Szelment sp. z o.o. odbyło się pierwsze robocze spotkanie partnerów projektu “CROSS-BORDER PROGRAM OF HEALTHY LIFESTYLE PROMOTION”: WOSiR Szelment sp. z o.o. i Public Instiution Alytus Sport and Recreation Center.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele WOSiR Szelment sp. z o.o. i przedstawiciele partnera
z Litwy. Uczestnicy spotkania omówili bieżący postęp realizacji projektu oraz zaplanowane działania.

Pierwszym działaniem w ramach projektu jest organizacja konferencji otwierającej projekt.