Skip to main content

 

W dniach 21-23.06.2018 r. w WOSiR Szelment  sp. z o.o. odbył się obóz sportowy zorganizowany w ramach projektu pn.: „Transgraniczny program promocji zdrowego stylu życia” ,  na który WOSiR Szelment  sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach EFRR  z  Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020, Priorytet 3 „Promowanie włączenia społecznego, walka  z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”. W  obozie wzięło udział  30 uczestników: 15 osób  z Litwy i 15 osób z Polski. Uczestnikom obozu zaproponowano liczne atrakcje sportowe: park linowy, spływ kajakowy, rozgrywki w mini golfa,  mecz baseball,  wycieczkę rowerową.Uczestnicy obozu poznali historię sportów zimowych, które są uprawiane w WOSIR Szelment. Zadbał  o to, Pan Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski z Sapporo z roku 1972, który jest kustoszem wystawy  poświęconej sportom zimowym w Szelmencie pn. : ”Od Marusarza do Małysza i Kowalczyk”. Uzupełnieniem atrakcji sportowych było zorganizowanie ogniska, podczas którego odbyła się prezentacja, poświęcona zdrowemu odżywianiu się  i promocji aktywności fizycznej. Zaprezentowany pokaz został przeprowadzony wspólnie z obozowiczami. W zajęciach dzieci zdobyły podstawową wiedzę na temat zdrowego odżywiania się,  zagrożeń wynikających ze spożywania niezdrowych przekąsek typu: chipsy i picia niezdrowych napoi.

Dzieci uczestniczące w obozie podjęły wszelkiego rodzaju aktywność sportową, która wpłynęła nie tylko na poprawę ich zdrowia i kondycji, ale też pozytywnie oddziaływała na lepszy humor, samopoczucie i samoocenę.

Cel obozu został osiągnięty: wspólne zajęcia sportowe zintegrowały dzieci i młodzież z Litwy i Polski, nawiązane relacje będą podtrzymywane w przyszłości.

 

             

 

 

 

Skip to content