Zapytanie ofertowe Nr ZO/05/2018 dotyczące dostawy maszyny wielozadniowej (pojazd quad)i gąsienic dla WOSiR Szelment sp. z o.o.

Typ zamówienia: Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Status postępowania: w toku
Termin składania ofert: 12.03.2018 r.
Szelment 02.03.2018 r.

ogłoszenie

zapytanie ofertowe

treść oferty

załącznik nr 2

projekt umowy