ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie jednostronnych tablic na potrzeby projektu pt.: „Działania WOSiR Szelment na rzecz wspierania walorów środowiska na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego”