Skip to main content

WOSiR Szelment sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w procedurze o   udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.2019) na: „Dostawa używanego sprzętu  sportowego, zimowego do WOSiR Szelment sp. z o.o.”.

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie Ofertowe

Treść Oferty

Formularz asortymentowo-cenowy

Umowa-wzór

 

 

Skip to content