Skip to main content

W związku z realizacją projektu pn.” „Modernizacja  WOSiR Szelment na rzecz rozwoju obszarów LSR Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego” dofinansowanego w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego  Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w ramach którego, jednym z działań jest zakup sprzętu narciarskiego do wypożyczalni nart w Szelmencie zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie cenowe

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Treść Oferty

Formularz asortymentowo cenowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Umowa – projekt

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Skip to content