Skip to main content

WOSiR Szelment sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w celu wyboru wykonawcy zadania pn.  „Przygotowanie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w rejonie kompleksu sportowo- rekreacyjnego WOSiR Szelment sp. z o.o. nad jeziorem Szelment Wielki.”

Zapytanie Ofertowe

Formularz Oferty -załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

Umowa- wzór -załącznik nr 3

Przedmiar robót – załącznik nr 4

Mapa z lokalizacją i zaznaczonym zakresem wykonywanych prac – załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

Skip to content