Zapraszamy do składania ofert na: ” Dostawa oleju opałowego lekkiego do WOSiR Szelment sp. z o.o.”

Zapraszamy do składania ofert, szczegółowy zakres zamówienia znajdziecie Państwo w załączniku “Zapytanie Ofertowe”

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie Ofertowe

Pobierz:

Oferta – załącznik Nr  1

Oświadczenie – Załącznik Nr 2

Wzór Umowy- Załącznik Nr 3