Skip to main content

W dniu 08.03.2018 r. został rozstrzygnięty konkurs  fotograficzny  pt.: „Poznaj by zachować” , ogłoszony w związku z realizacją projektu pn.: „Działania WOSiR Szelment na rzecz wspierania walorów środowiska na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego”  w Programie Operacyjnym  „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.Tematem konkursu była ochrona przyrody i dziedzictwa naturalnego na terenach Suwalskiego Parku Krajobrazowego.W dniu 14.03.2018 r. odbyło się oficjalne wręczenie nagrody laureatce Pani Jolancie Kalinko.Nagrodę wręczył Prezes Zarządu Paweł Żuk.

Skip to content