Skip to main content

Realizacja projektu w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 W zakresie działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych na które  WOSiR Szelment  otrzymał dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Informacja o dofinansowaniu

 

 

 

Skip to content