Skip to main content

W dniu 23 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja inauguracyjna projektu „Transgraniczny program promocji zdrowego stylu życia”. Przedsięwzięcie realizują WOSiR Szelment sp. z o.o. i Public Instiution Alytus Sport and Recreation Center w Alytusie (Litwa). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A- Litwa-Polska na lata 2014-2020. Partnerzy podjęli wyzwanie w zakresie zmniejszenia wykluczenia społecznego i ubóstwa na obszarze PL -LT poprzez zwiększenie dostępu do działań sportowych i integracyjnych, oraz zwiększenia wiedzy na temat roli zdrowego życia i integracji społecznej wśród dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania zaprezentowano szczegółowe informacje dotyczące założeń projektu, planowanych działań oraz spodziewanych efektów.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele WOSiR Szelment sp. z o.o., Public Instiution Alytus Sport and Recreation Center, władze samorządowe i instytucji publicznych.

 

Skip to content