Skip to main content

Transgraniczne Centrum Promocji Zdrowego Stylu Życia w Szelmencie

W strukturze WOSiR Szelment sp. z o.o. powołuje się Transgraniczne Centrum Promocji Zdrowego Stylu Życia w Szelmencie , odpowiedzialne za promowanie zdrowego stylu życia, edukacji zdrowotnej w celu świadomego zachowania prowadzącego do poprawy, utrzymania i ochrony zdrowia w przygranicznym obszarze Polski i Litwy.

Stworzenie i funkcjonowanie Centrum w strukturach WOSiR Szelment sp. z o.o. w Szelmencie jest wynikiem potrzeby i zainteresowania ze strony szkół, stowarzyszeń sportowych, organizacji pozarządowych tematyką   zwiększenia świadomości społecznej na temat możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu, imprez sportowo-rekreacyjnych i   integracyjnych oraz kształtowania odpowiedniej postawy wobec roli sportu w rozwoju młodych ludzi. Stworzenie Centrum kreuje  możliwość wymiany doświadczeń między partnerami zajmującymi się transgraniczną działalnością sportową, promocją sportu i działań pro zdrowotnych.

Centrum Promocji Zdrowego Stylu Życia  kieruje swoją ofertę zarówno do rodziców, nauczycieli, przedstawicieli instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, których celem jest  ograniczenie wykluczenia społecznego wśród populacji z pogranicza PL-LT poprzez zapewnienie dostępu do wspólnych zajęć sportowych.

 

Regulamin korzystania z noclegów

 

Skip to content