Skip to main content

W dniu 4 września 2018 r. w siedzibie WOSiR Szelment sp. z o.o.odbyło się spotkanie robocze Partnerów projektu „Transgraniczny program promocji zdrowego stylu życia” realizowanego w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A 2014-2020. Podczas spotkania omawiano problemy, jakie wynikły podczas realizacji projektu, dotychczasowe działania oraz plany dot. najbliższych wydarzeń w projekcie.

Skip to content