Skip to main content

Podsumowanie wizyty studyjnej do Włoch-Bergamo-Dolomity

Warto było! Podsumowanie wizyty studyjnej do Bergamo –Dolomity.

W dniu 27 września 2019 r. w Szelmencie odbyło się spotkanie uczestników wyjazdu studyjnego do Włoch . Zebrani podzielili się wrażeniami i spostrzeżeniami oraz uwagami na temat zrealizowanego programu i organizacji wyjazdu.

Zwrócili uwagę na poznane dobre praktyki, które można przenieść na nasz obszar,  a zwłaszcza metody promocji i organizacji sprzedaży produktów lokalnych, potrzebę tworzenia na naszym obszarze produktów i sieci turystycznych. Podkreślili wartość samej organizacji wizyty, interesujący dobór odwiedzanych destynacji turystycznych, ciekawe spotkania z  przedstawicielami lokalnych organizacji turystycznych.

Wartością dodaną  wizyty jest podpisanie przez WOSiR Szelment sp. z o.o. Deklaracji o Wzajemnej Współpracy w Zakresie Promocji Obiektów z SKI AREA Madonna di Campiglio Dolomiti di Brent Val Sole Val Rendena oraz nawiązane kontakty.

Efektem zrealizowanej operacji jest pomysł uczestników na utworzenie partnerstwa i sieci współpracy. Celem zawiązanego partnerstwa byłoby wspólne promowanie produktów turystycznych, pozyskiwanie klientów, zainteresowanie mieszkańców ofertą lokalnych firm turystycznych i agroturystycznych, organizacja wspólnych wydarzeń, pozyskiwanie funduszy na promocję, przygotowanie wspólnego materiału promocyjnego, organizacja wspólnych przedsięwzięć w celu wspierania i rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców wsi przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności.

Operacja pn. „Szelment 2.0- uczmy się od najlepszych” współfinansowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019. Operację zrealizował WOSiR Szelment sp. z o.o.

 

Skip to content