Skip to main content

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

ogłoszonego w związku z realizacją projektu przez  WOSiR Szelment sp. z o.o.  pn.: „Działania WOSiR Szelment na rzecz wspierania walorów środowiska  na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego” w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na    które otrzymał dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Tematem konkursu była ochrona przyrody i dziedzictwa naturalnego na terenach Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

W dniu 08.03.2018 r. rozstrzygnięto konkurs prac fotograficznych pt.: „Poznaj, by zachować”.

Więcej informacji

               

 

 

 

Skip to content