Skip to main content

W organizowaniu imprez: Rock Water Festiwal Szelment 2017, 11-12.08.2017 r.,Mistrzostwa Polski, Puchar Polski w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem, 10-13.08.2017 r., Mistrzostwa Europy w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem 10-17.09.2017 r. wsparcia udzieliło w ramach działań promocyjnych projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczem oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu beneficjent – Województwo Podlaskie. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską  w wysokosci 5.738.638,17 i z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego – 2.960.831,98. Całkowita wartość inwestycji 8.699.470.15

Skip to content