Skip to main content

W ramach realizacji projektu „Modernizacja  WOSiR Szelment na rzecz rozwoju obszarów LSR Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego” dofinansowanego w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego  Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” WOSiR Szelment Sp. z o.o. ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy kablowych nN 0, 4 kV do systemu zaśnieżania. Informacje dostępne są na stronie:

http://bip.wosir.wrotapodlasia.pl/Przetargi/

 

 

Skip to content