Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza kablowego nN 0,4 kV w miejscowości Szelment 11-09-2020
Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza kablowego nN 0,4 kV w miejscowości Szelment

W ramach realizacji projektu „Modernizacja  WOSiR Szelment na rzecz rozwoju obszarów LSR Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego” dofinansowanego w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego  Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” WOSiR Szelment Sp. z o.o. ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy kablowych nN 0, 4 kV do systemu zaśnieżania. Informacje dostępne są na stronie:

http://bip.wosir.wrotapodlasia.pl/Przetargi/