Skip to main content

W  dniu 19 lutego  2020 r. WOSiR Szelment sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” finansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pt.” Modernizacja WOSiR Szelment na rzecz rozwoju obszarów LSR Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego”.

Jednym z zadań projektowych jest budowa nowych przyłączy wodociągowych i energetycznych do sytemu zaśnieżania. Modernizacja istniejącego systemu w znacznym stopniu usprawni prace przy zaśnieżaniu stoków narciarskich.

Dzięki powyższym inwestycjom będzie możliwe naśnieżanie dwóch stoków jednocześnie. To pozwoli na skrócenie czasu przygotowania tras narciarskich i szybszego udostępnienia ich narciarzom.

Skip to content