02-12-2020

Prace modernizacyjne już trwają

W  dniu 19 lutego  2020 r. WOSiR Szelment sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” finansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pt.”…

Czytaj więcej