Skip to main content

Realizacja operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, na które  WOSiR Szelment  sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie  na realizację operacji pt.: „Modernizacja WOSiR Szelment na rzecz rozwoju obszarów LSR Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego”.

W dniu 19 lutego 2020 r.  w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”  WOSiR Szelment Sp. z o.o. podpisał Umowę na dofinansowanie realizację operacji pn.: „Modernizacja WOSiR Szelment na rzecz rozwoju obszarów LSR Pojezierza  Suwalsko – Augustowskiego”.

W ramach realizacji operacji zostanie wykonana modernizacja systemu zaśnieżania stoków narciarskich WOSiR Szelment poprzez budowę przyłączy wodociągowego i energetycznego wraz  z zakupem armatki śnieżnej oraz zakupem nowoczesnego sprzętu narciarskiego (zestawy nart i butów) do wypożyczalni sprzętu sportowego.

 

 

 

Skip to content