Skip to main content

WOSiR Szelment sp. z o.o. oferuje do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej o powierzchni 150 m² z działki oznaczonej Nr 5/35 – Gmina Szypliszki (mapka poglądowa w załączeniu).
Działka jest zlokalizowana przy linii brzegowej Jeziora Szelment Wielki przy wyciągu nart wodnych i pozostałej infrastruktury towarzyszącej.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: rozstawienie sezonowego – mobilnego punktu „małej gastronomi”, punktu sprzedaży drobnych produktów spożywczych, napojów, lodów itp.
Okres na jaki WOSiR Szelment sp. z o.o. planuje wydzierżawić powyższą nieruchomość gruntową – od momentu podpisania umowy do 30.09.2017r.
Wymaga się, aby Dzierżawca posiadał wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności oraz aby punkt sprzedaży spełniał wszelkie wymagania sanitarno – techniczne.
Podłączenie energii elektrycznej i wody użytkowej Dzierżawca może wykonać na własny koszt ( w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym).
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka w godz. 7.30-15-30.
Osoby zainteresowane są proszone o złożenie oferty wyłącznie na druku ofertowym ( druk w załączeniu).
Oferty można złożyć elektronicznie, pocztą lub osobiście :
WOSiR Szelment sp. z o.o.
Szelment 2
16-404 Jeleniewo
tel. 87 5670708
e-mail.: k.galazyn@wosir-szelment.pl
Termin na złożenie oferty do 07.07.2017r. do godz. 14.00.
Szelment 03.07.2017r.
Prezes Zarządu
Paweł Żuk

Umowa dzierżawy 1str.

Umowa dzierżawy 2 str.

Formularz ofertowy

Skip to content