Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej