Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z datą 03.10.2017 r.