Nowy sprzęt zakupiony w ramach programu finansowanego z udziałem środków z EFMR w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” 16-01-2021
Nowy sprzęt zakupiony w ramach programu finansowanego z udziałem środków z EFMR w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze”

Nowy sprzęt zakupiony w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

W ramach realizacji operacji pt. “Modernizacja WOSiR Szelment na rzecz rozwoju obszarów LSR Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego” dokonano modernizacji systemu zaśnieżania stoków  narciarskich. Wykonano nowe przyłącza wodociągowe i energetyczne, zakupiono nową armatkę śnieżną  oraz sprzęt narciarski (zestaw nart i butów zjazdowych) do wypożyczalni sprzętu sportowego.

Modernizacja systemu zaśnieżania pozwoli na naśnieżanie dwóch stoków jednocześnie, co spowoduje skrócenie okresu przygotowania tras do szusowania przez narciarzy.

Zakup armatki śnieżnej, w której zastosowano najnowocześniejszą technologię i sprawdzone rozwiązania SUPERSNOW, bardzo wsparło bazę maszyn do naśnieżania, posiadaną przez WOSiR Szelment. Armatka cechuje się cichą bezawaryjną pracą, zmniejszonym zapotrzebowaniem energetycznym oraz łatwością w obsłudze. Armatka 700A SE zużywa nawet o 50% mniej energii niż armatki innych producentów.