Skip to main content

Informujemy, że rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w wyjeździe studyjnym do Włoch (region Paganella Dolomiti) z zakresu tworzenia sieci współpracy pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi działającymi w branży turystycznej na obszarach wiejskich.

Projekt skierowany jest do osób z terenu powiatu suwalskiego, przedstawicieli instytucji związanych z turystyką oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Termin wyjazdu: 11-15.09.2019 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w siedzibie WOSiR Szelment sp. z o.o., Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, Sekretariat.

Nabór trwa do 12.08.2019 r.

O wpisaniu na listę uczestników decydować będzie data wpływu prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza do siedziby WOSiR Szelment sp. z o.o., opatrzonego podpisem zgłaszającego.

Osoby, które znajdą się na liście uczestników zostaną powiadomione o tym fakcie niezwłocznie po otrzymaniu kompletu zgłoszeń i stworzeniu listy osób biorących udział w projekcie.

Regulamin naboru uczestników

Formularz zgłoszenia – pobierz

 

 

 

Skip to content