Skip to main content

KONKURS PLASTYCZNY „ MOJE BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2023”

Komenda Miejska Policji w Suwałkach wraz z partnerami WOSiR Szelment sp. z o.o. oraz Starostwem Powiatowym ogłaszają konkurs plastyczny pn.” Moje bezpieczne ferie zimowe 2023”. Zapraszamy uczniów w wieku szkolnym (klasy I-III i klasy IV-VIII) do wzięcia udziału w konkursie.

Praca konkursowa może zostać wykonana dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu format A4 lub A3, mogą być również przygotowane przy użyciu programów komputerowych. Można także łączyć poszczególne techniki w jednej pracy. Do każdej pracy musi zostać dołączona Karta Zgłoszeniowa, stanowiąca załącznik do Regulaminu, wypełniona przez rodzica/opiekuna prawnego.

Pracę plastyczną wraz z oświadczeniem, należy dostarczyć, przesłać w terminie od 2 stycznia 2023 roku do 5 lutego 2023 roku na adres: Wydział Prewencji Komenda Miejska Policji w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki (decyduje data osobistego doręczenia do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach lub data stempla pocztowego).

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu pn.” Moje bezpieczne ferie zimowe 2023″.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Skip to content