Skip to main content

14 grudnia 2018 r. w Alytusie  (Litwa) miało miejsce ważne  wydarzenie, – konferencja z okazji zakończenia projektu. WOSiR Szelment  sp. z o.o. wspólnie z partnerem:  Public Instiution Alytus Sport and Recreation Center  relizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu  Interreg V-A Litwa-Polska 2014-202, Priorytet 3, Działanie 3.1.

Projekt stanowi wspólną transgraniczną inicjatywę  instytucji z Polski i Litwy.  Partnerzy podjęli wyzwanie w zakresie zmniejszenia wykluczenia społecznego  i ubóstwa na obszarze przygranicza poprzez zwiększenie dostępu do działań sportowych i integracyjnych oraz zwiększenia wiedzy na temat roli zdrowego trybu życia i integracji społecznej wśród dzieci i młodzieży. Cel ten został osiągnięty poprzez wdrożenie wspólnego programu promocji zdrowego trybu życia, składającego się z kompleksowych działań ( spotkania w szkołach, transgranicznej akademii sportu, obozy sportowe itp.). Działania strategiczne projektu były  skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży  (8-16 lat).

Główne działania projektu:

  • utworzenie Transgranicznego Centrum Promocji zdrowego trybu życia dla dzieci i młodzieży w WOSiR Szelment sp. z o.o., w oparciu o istniejącą infrastrukturę. Centrum zostało wyposażone w niezbędne meble i sprzęt. W ramach projektu organizowane będą obozy sportowe, z bezpłatnym zakwaterowaniem   dla szkół, organizacji pozarządowych i innych instytucji. Centrum będzie miejscem, gdzie zainteresowani rodzice (wraz z dziećmi) będą mogli uzyskać informacje, jak zaplanować pobyt,  i które formy aktywności fizycznej mogą być wybrane.
  • cykl imprez sportowo-edukacyjno-integracyjnych, w ramach projektu odbyły się:

– obozy sportowe z udziałem dzieci i młodzieży z Litwy i Polski, w Alytusie i w Szelmencie

– zawody sportowe pn.: Transgraniczna Akademia Sportowa w Szelmencie( dzieci z Polski

i Litwy)

– spotkania  informacyjne i edukacyjne w szkołach podstawowych w Jeleniewie, Słobódce, Kaletniku, Płocicznie-Tartak, Starym Folwarku

Główne rezultaty:

  • promocja zdrowego trybu życia,
  • integracja społeczna, a przede wszystkim zwiększenie świadomości zarówno dzieci i młodzieży ale również całego społeczeństwa o roli aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia i integracji społecznej.

 

Prezentacja projektu

 

Skip to content