INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dn. 14.10.2017 -Przetarg – . Przebudowa budynku gastronomicznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na usługi turystyczne – pokoje do wynajęcia WOSiR Szelment.

Przetarg –  Przebudowa budynku gastronomicznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na usługi turystyczne – pokoje do wynajęcia WOSiR Szelment.  [nazwa postępowania]

Informacja z otwarcia ofert w dn. 14.10.2017

Przypominamy Oferentom!!!

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej druk PDF