Skip to main content

Aleja Olimpijczyków pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Podlaskiej Rady Olimpijskiej i  Prezydenta Miasta Suwałk  mieszczącą się przy ośrodku WOSiR Szelment upamiętnia na kamiennych  płytach słynnych  polskich sportowców. Na każdej z kwadratowych płyt wyryta jest gwiazda,  wewnątrz znajduje się nazwisko olimpijczyka  jego osiągnięcie sportowe i fundator płyty.

23 Sierpnia 2019 r.  do Alei dołączyły kolejne nazwiska. Władze województwa, samorządowcy i prezes WOSiR Szelment uhonorowali Andrzeja Suprona, Zbigniewa Bródkę, Władysława Kozakiewicza, Lesława Ćmikiewicza, Edytę Dzieniszewską-Kierkla, Luizę Złotkowską, Helenę Pilejczyk oraz szwajcarską gwiazdę sportów zimowych Waltera Steinera.

Olimpijczycy przyjęli zaproszenie Pana Czesława Renkiewicza Prezydenta Miasta Suwałk i odwiedzili również nasze miasto. Na specjalnie zorganizowanym spotkaniu w Szkole podstawowej nr 10 , gdzie obchodziła swoje 30 lecie zaprezentowano wszystkim zaproszonym gościom, jakie inicjatywy oraz działania na rzecz sportu podejmują Władze Suwałk. Zwiedzanie Suwalszczyzny przez gwiazdy sportu uwieńczył rejs po jeziorze Wigry gdzie Olimpijczycy podziwiali przepiękne uroki naszych okolic.

W ubiegłych latach odsłonięto tablice Stanisława Marusarza, Franciszka Gąsienicy Groń, Kamila Stocha, Józefa Łuszczka, Wojciecha Fortuny, Mariana Sypniewskiego, Adama Krzesińskiego, Piotra Markiewicza, Ireny Szewińskiej, Grzegorza Lato, Adama Wysockiego, Mariana Kasprzyka, Wojciecha Nowickiego, Zygmunta Antczoka, Marka Twardowskiego, Jacka Wszoły, Jerzego Rybickiego.

 

     

Skip to content