ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY MASZYNY WIELOZADANIOWEJ (POJAZD QUAD) ORAZ PRZYSTAWEK DO QUADA: KOSIARKI BIJAKOWEJ DO QUADA I PŁUGA ŚNIEŻNEGO DLA WOSIR SZELMENT SP. Z O.O.