Skip to main content

W ramach ogólnopolskiej akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” Komenda Miejska Policji w Suwałkach promowała zasady bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Zajęcia z dziećmi odbyły się w ramach wspólnych działań Komendy Mijskiej Policji w Suwałkach, Komendą Miejską Straży Pożarnej w Suwałkach, Strażą Graniczną oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach pod hasłem: „Bezpieczniej zimą”. Na stoku narciarskim w WOSiR Szelment Sp. z o.o.  dzieci miały okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w trakcie zabaw na śniegu. Zasady te zostały przedstawione przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. W sobotę 15 stycznia, było można sprawdzić swoje umiejętności narciarskie. Na stoku WOSIR Szelment, prowadzone były działania profilaktyczne suwalskiej Policji, związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Wszystko po to, aby zbliżająca się zimowa przerwa w nauce upłynęła radośnie i beztrosko. Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach  przygotowali moc atrakcji dla najmłodszych. Zorganizowane zostały zawody narciarskie dla dzieci. Zmagania najmłodszych narciarzy rozgrywały się w dwóch kategoriach wiekowych z podziałem na chłopaków i dziewczęta:

I kategoria wiekowa  – do 8 lat

II kategoria wiekowa – 9 – 13 lat

Wszystkie dzieci biorący udział w zawodach zostali nagrodzeni. Spotkanie z dziećmi było wspaniałą okazją do pokazu posłuszeństwa psa służbowego.W ramach tych działań został ogłoszony konkurs plastyczno-filmowy pn. „Śnieżny dekalog”, kierowany do dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu FIS. Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie nadesłanie do 4 marca 2022 r. pracy wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych jak też nakręcenie 60 sekundowego spotu filmowego  przez osobę urodzoną w 2006 r. lub później. Pracę i zgłoszenie podpisane przez opiekuna prawnego trzeba wysłać na adres:

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

Serdecznie zachęcamy do zabawy.

Skip to content