Skip to main content

W dniu wczorajszym na terenie naszego ośrodka rozpoczęła się już siódma edycja projektu „ Akademia mistrzów narciarstwa zjazdowego 2021” realizowanego przez Fundację im. Wojciecha Fortuny.

Zajęcia dofinansowane są ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Głównym założeniem projektu jest powszechne objęcie wszystkich uczniów klas I-III szkół podstawowych nauką jazdy na nartach. Razem w projekcie uczestniczą 4 szkóły : Szkoła Podstawowa w Słobódce, Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasionowie, Szkoła Podstawowa w Kaletniku, Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie.

Projekt realizowany będzie od 22 lutego 2021 r do 3 marca 2021 r. Dzięki ministerialnemu dofinansowaniu i współpracy ze Szkołą Narciarstwa „Strefa” około 100 uczniów szkół podstawowych będzie mogło uczyć się bezpiecznie jeździć na nartach. Zajęcia będą prowadzone w ośmio – dziewięcioosobowych grupach, każda z nich po dziesięć godzin pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Koordynatorem projektu jest Pan WOjciech Fortuna- Prezes Fundacji im. Wojciecha Fortuny

Skip to content